đăng ký thông tin tuyển sinh

Sau khi đăng nhập Thí sinh sẽ được các quyền sau:

  • Đăng ký thông tin xét tuyển vào trường Đại học Luật TPHCM
  • Cập nhật, chỉnh sửa ngành đăng ký và thứ tự ưu tiên
  • Xem SBD kiểm tra năng lực
  • Xem kết quả xét tuyển sơ bộ
  • Xem kết quả xét trúng tuyển

Bạn vui lòng vào tài khoản đã được trường Đại học Luật TPHCM thông báo qua tin nhắn